ข้อต่อดับเพลิง (Coupling)
 
รวมข้อต่อดับเพลิง
 
Fire Hydrant
 
Angle Valve [UL standard]
 
           
ข้อต่อหัวรับน้ำดับเพลิง
 
หัวรับน้ำดับเพลิงครบชุด
 
ข้อต่อท่อประปา 4"x3.5"
 
           
ข้อต่อข้อแยกตัวY ขนาด 2.5"x2.5"x2.5"
 
ข้อต่อข้อแยกตัวY ขนาด 2.5"x2.5"x2.5"
 
ข้อต่อ Storz
 
           

 

ข้อต่อรีเลเดี่ยวหน้าแปลน
 
ข้อต่อข้างเกลียวนอกแป๊ป 2.5" 1หู
 
ข้อต่อท่อดูด 3 นิ้ว
 
           
ข้อต่อสวมเร็ว
 
ข้อต่อสวมเร็ว2.5" x เกลียวนอก
 
ข้อต่อข้อลดหูกระต่าย 4" ลด 2.5"