หัวฉีดน้ำดับเพลิง
 
หัวฉีดน้ำดับเพลิง
 
หัวฉีดลำตรง และ หัวฉีดปรับฝอยขอบยางดำ ขนาด 2.5 นิ้ว
 
หัวฉีดลำตรง และ หัวฉีดปรับฝอย ขนาด 1.5 นิ้ว
 
           
หัวฉีดปรับฝอย ขนาด 1.5นิ้ว และก้านทองเหลือง
 
หัวฉีดแท่นปืน รูปหัวใจ (Turret Monitor)
 
หัวฉีดปรับฝอยขอบยางดำ ขนาด 2.5 นิ้ว
 
           
หัวฉีดด้ามปืน Protek 366
 
หัวฉีดด้ามปืนโฟม Protek 236
 
หัวฉีดลำตรงด้ามยาวมีที่จับ 2.5 นิ้ว ยาว 30นิ้ว
 
           

 

หัวฉีดปรับฝอย Giacomini
 
หัวฉีดปรับฝอย Giacomini มี bumper
 
หัวฉีด ยี่ห้อ Protek
 
           
หัวฉีดแท่นปืน Protek  636