เครื่องสูบน้ำหาบหาม
 
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม Shibaura 43 แรงม้า
 
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม Shibaura  62 แรงม้า
 
คู่มือวิธื การใช้งาน
 
           
ชุดอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ
 
 
 
 
 
 
 
           

ดาวน์โหลด เอกสารเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำหาบหาม Shibaura

1. เอกสารพิกัดอัตราส่วนลดเบี้ยประกันอัคคีภัย (ลดหย่อนภาษี)

2. คู่มือเครื่องสูบน้ำ Shibaura TF640MH

3. คู่มือการใช้งาน Shibaura SF756MZ