ถังดับเพลิง
     
 
เครื่องดับเพลิง ชนิด ผงเคมีแห้ง
ป็นเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ (PORTABLE FIRE EXTINGUISHER) บรรจุสารเคมีชนิด แอมโมเนียมฟอสเฟส เมื่อฉีดออกมาจะเป็นฝุ่นละอองคล้ายแป้งทำให้เกิดความสกปรกกับบริเวณที่ใช้งาน และถ้าฉีดในบริเวณที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ด้วย อาจทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวเกิดความเสียหายได้
ประสิทธิภาพ สามารถดับไฟที่เกิดจากไม้ กระดาษ ผ้า พลาสติก , น้ำมัน , แก๊ส , ไฟฟ้าช๊อต และสารไวไฟทุกชนิด อนึ่งคือ เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งสามารถดับไฟได้ 3 ประเภท คือ

CLASS A วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ไม้ , กระดาษ , ผ้า , พลาสติก , ยาง

CLASS B วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน , น้ำมันพืช , สารเคมี , สารไวไฟทุกชนิด

CLASS C วัตถุเชื้อเพลิงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า เช่น กรณีเกิดไฟฟ้าลัดวงจร (เนื่องจากผงเคมี
แห้งไม่เป็นสื่อไฟฟ้า)
     
 

เครื่องดับเพลิง ชนิด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (C02)
เป็นเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ (PORTABLE FIRE EXTINGUISHER) บรรจุก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟไม่นำสื่อ   ไฟฟ้า เมื่อฉีดออกมาจะขยายตัวเป็นก๊าซเย็น สีขาว และระเหยไปเอง ไม่ทำให้เกิดความสกปรกเสียหายต่อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า เหมาะที่จะใช้ในออฟฟิศ ห้องคอนโทรลไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์ 

ประสิทธิภาพ สามารถดับไฟที่เกิดจาก น้ำมัน , แก๊ส , ไฟฟ้าช๊อต อนึ่งคือเครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถดับไฟได้ 2 ประเภท คือ

CLASS B วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน , น้ำมันพืช , สารเคมี , สารไวไฟทุกชนิด

CLASS C วัตถุเชื้อเพลิงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า เช่น กรณีเกิดไฟฟ้าลัดวงจร (เนื่องจากก๊าซซี 
โอทูไม่เป็นสื่อไฟฟ้า)

     
 

เครื่องดับเพลิง ชนิด น้ำยาเหลวระเหย
เป็นเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ (PORTABLE FIRE EXTINGUISHER) บรรจุก๊าซเหลวระเหยที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟไม่นำสื่อไฟฟ้า เมื่อฉีดออกมาจะเป็นไอสีขาวระเหยไปเอง ไม่ทำให้เกิดความสกปรกเสียหายต่อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า เหมาะที่จะใช้ในออฟฟิศ ห้องคอนโทรลไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์ 
สามารถดับไฟได้ 3 ประเภท คือ

CLASS A วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ไม้ , กระดาษ , ผ้า , พลาสติก , ยาง

CLASS B วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน , น้ำมันพืช , สารเคมี , สารไวไฟทุกชนิด

CLASS C วัตถุเชื้อเพลิงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า เช่น กรณีเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

     
 
เครื่องดับเพลิง ชนิด โฟม (Foam) และ น้ำ
เป็นเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ (PORTABLE FIRE EXTINGUISHER) บรรจุน้ำผสมโฟมเข้มข้น เมื่อผสมกับอากาศจะเป็นฟองโฟม เมื่อฉีดออกมาจะเป็นน้ำยาฟองโฟมสีขาว ปกคลุมผิวหน้าของเชื้อเพลิง ทำให้เชื้อเพลิงขาดอากาศมาทำปฎิกิริยาจึงไม่สามารถลุกไหม้ต่อไปได้

ประสิทธิภาพ สามารถดับไฟที่เกิดจากน้ำมันพืชลุกไหม้ในกระทะของห้องครัวโดยเฉพาะ และยังใช้ดับไฟที่เกิดจากไม้ กระดาษ ผ้า พลาสติก และสารไวไฟทุกชนิด อนึ่งคือเครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาโฟมสามารถดับไฟได้ 2 ประเภท คือ

CLASS A วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ไม้ , กระดาษ , ผ้า , พลาสติก , ยาง

CLASS B วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน , น้ำมันพืช , สารเคมี , สารไวไฟทุกชนิด