เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)
 

ถังดับเพลิง HFC236-fa 5lbs

(ทดแทนน้ำยา Halotron I )

 

ถังดับเพลิง HFC236-fa 10-15lbs

(ทดแทนน้ำยา Halotron I)

 

กฎหมายยกเลิก ลด ละ ฮาโลตรอน

( Halotron - I )

 
           
ถังดับเพลิงอัตโนมัติ HFC236-fa
 
ถังดับเพลิง น้ำยา BF2000
 
ถังดับเพลิง น้ำยา BF2000 ขนาด 50lbs