อุปกรณ์เตือนภัยเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
 
กระดิ่งเตือนภัย Fire Alarm Cemen
 
สวิตซ์เตือนเหตุเพลิงไหม้ Everbright (Fire Manual Call Point Break Glass EVERBRIGHT)
 
สวิตซ์เตือนเหตุเพลิงไหม้ CEMEN (Fire Manual Call Point Break Glass CEMEN)
 
           
สัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ CEMEN
 
สัญญาณเสียงไฟฟ้า CEMEN
 
สัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ CL
 
           
Fire Alarm Control Panel ตู้ควบคุมระบบเตือนภัย CEMEN
 
แท่งแก้ว สวิตซ์ Fire Alarm
 
Heat Detector S-302, S-319
 
           
Heat Detector CL model CL-183
 
ไซเรนไฟฟ้า Elka
 
ไซเรนมือหมุน ขนาด 5นิ้ว
 
           
ไซเรนมือหมุน Lion King
 

ไซเรนมือหมุน ชนิดตั้งพื้น Lion King

 
Photoelectric Smoke Detector รุ่น FPE.CL-180
 
           
สปริงเกอร์ Splinkler
 
สัญญาณไฟแว้บ สีเหลือง ขนาด 8 นิ้ว
 
สัญญาณไฟแว้บ สีเหลือง ขนาด 5 นิ้ว
 
           
สัญญาณไฟแว้บ สีเหลือง ขนาด 6 นิ้ว
 
ที่ตรวจสอบเครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector Testing) Solo 461
 
Testing Kits Solo 808, 809, 810, 822, 823 / Solo 200
 
           
ไม้ตรวจสอบเครื่องตรวจจับควันไฟ
 
สเปรย์ทดสอบเครื่องตรวจจับควันไฟ Smoke Test Spray