อุปกรณ์โฟม (Foam Equipment)
 
Elinex AFFF Foam 3%6%
 
โฟม Elinex AR-AFFF 3%
 

โฟม Bio-ex AR-AFFF 3%6%

(out of Stock)
 
           
โฟม Bio-ex AR-AFFF 3%3%
 
Foam Inductor และ หัวฉีดโฟม
 
รถ Mobile Foam