ตารางกำหนดการจัดอบรม หลักสูตร "การดับเพลิงขั้นสูง" ประจำปี 2563
(ADVANCE FIRE FIGHTING TRAINING COURSE)

ณ ศูนย์ฝึกดับเพลิงและกู้ภัย SANTO FIRE TRAINING (อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี)

เดือน วันที่เปิดรับฝึกอบรม
(ระยะเวลาอบรม 3วัน 2คืน)
หมายเหตุ
     
มกราคม ไม่มีการฝึกอบรม ปิดปรับปรุงสนาม
กุมภาพันธ์ ไม่มีการฝึกอบรม ปิดปรับปรุงสนาม
มีนาคม 25-27  มีนาคม 2564  
เมษายน 28-30   เมษายน 2564  
พฤษภาคม 20- 22  พฤษภาคม 2564
 
มิถุนายน 24-26 มิถุนายน 2564  
กรกฎาคม 15-17 กรกฎาคม 2564  
สิงหาคม 26-28 สิงหาคม 2564  
กันยายน 23-25  กันยายน 2564  
ตุลาคม 28-30 ตุลาคม 2564  
พฤศจิกายน 25-27 พฤศจิกายน 2564  
ธันวาคม 16-18 ธันวาคม 2563  

 

 

เดือน วันที่เปิดรับฝึกอบรม
(ระยะเวลาอบรม 2วัน 1คืน)
หมายเหตุ
     
มกราคม ไม่มีการฝึกอบรม ปิดปรับปรุงสนาม
กุมภาพันธ์ ไม่มีการฝึกอบรม ปิดปรับปรุงสนาม
มีนาคม 25-26  มีนาคม 2564  
เมษายน 28-29  เมษายน 2564  
พฤษภาคม 20-21  พฤษภาคม 2564
 
มิถุนายน 24-25 มิถุนายน 2564  
กรกฎาคม 15-16 กรกฎาคม 2564  
สิงหาคม 26-27 สิงหาคม 2564  
กันยายน 23-24  กันยายน 2564  
ตุลาคม 28-29 ตุลาคม 2564  
พฤศจิกายน 25-26 พฤศจิกายน 2564  
ธันวาคม 16-17 ธันวาคม 2564