บริษัท ซานโต ไฟร์ โปรดักท์ จำกัดจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย และ อุปกรณ์กู้ภัยคุณภาพสูง ตัวอย่างรายการสินค้าของทางบริษัทฯมีดังนี้ ...อ่านต่อ

 

บริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด  ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงตามกฏหมาย ในการฝึกดับเพลิงขั้นต้น จนไปถึงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูงสำหรับทีมผจญเพลิง...อ่านต่อ

 

ข้อกฎหมาย และสิ่งควรรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกัน และระงับอัคคีภัย

 
 

 

 

update 11 / 03 / 64