หน้ากากป้องกันแก๊สพิษพร้อมถังอัดอากาศ (SCBA)
 
SCBA ยี่ห้อ ISI รุ่น Frontier
 
SCBA ยี่ห้อ Survivair รุ่น Panther
 
SCBA ยี่ห้อ Survivair รุ่น Cougar
 
           
SCBA ยี่ห้อ Drager รุ่น PSS3000