เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2)
 
ถังCo2 ขนาด 5ปอนด์
 
ถังCo2 (เหล็กอัลลอยด์)ขนาด 10 ปอนด์
 
ถังCo2 (อลูมินัมอัลลอยด์)ขนาด 10 ปอนด์
 
 
           
ถังCo2 (เหล็กอัลลอยด์)ขนาด 15 ปอนด์
 
ถังCo2 (เหล็ก)ขนาด 50 ปอนด์
 
ถังCo2 ยี่ห้อ Badger (อลูมินัมอัลลอยด์)ขนาด 10 ปอนด์
 
           
ถังCo2 ยี่ห้อ Badger (อลูมินัมอัลลอยด์)ขนาด 15 ปอนด์
 
ถังCo2 ยี่ห้อ Badger (อลูมินัมอัลลอยด์)ขนาด 50 ปอนด์