เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)
 
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
 
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 2.2 ปอนด์
 
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 5 ปอนด์
 
           
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์
 
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์
 
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 20 ปอนด์
 
           
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 50 ปอนด์
 
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 100 ปอนด์
 
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ชนิดอัตโนมัติ