ตารางกำหนดการจัดอบรม หลักสูตร "การดับเพลิงขั้นสูง" ประจำปี 2563
(ADVANCE FIRE FIGHTING TRAINING COURSE)

ณ ศูนย์ฝึกดับเพลิงและกู้ภัย SANTO FIRE TRAINING (อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี)

เดือน วันที่เปิดรับฝึกอบรม
(ระยะเวลาอบรม 3วัน 2คืน)
หมายเหตุ
     
มกราคม ไม่มีการฝึกอบรม ปิดปรับปรุงสนาม
กุมภาพันธ์ ไม่มีการฝึกอบรม ปิดปรับปรุงสนาม
มีนาคม 26 -28 มีนาคม 2563  
เมษายน 23-25 เมษายน 2563  
พฤษภาคม 28-30 พฤษภาคม 2563
 
มิถุนายน 25-27 มิถุนายน 2563  
กรกฎาคม 23-25 กรกฎาคม 2563  
สิงหาคม 27-29 สิงหาคม 2563  
กันยายน 24-26 กันยายน 2563  
ตุลาคม 29-31 ตุลาคม 2563  
พฤศจิกายน 26-28 พฤศจิกายน 2563  
ธันวาคม 17-19 ธันวาคม 2563  

 

 

เดือน วันที่เปิดรับฝึกอบรม
(ระยะเวลาอบรม 2วัน 1คืน)
หมายเหตุ
     
มกราคม ไม่มีการฝึกอบรม ปิดปรับปรุงสนาม
กุมภาพันธ์ ไม่มีการฝึกอบรม ปิดปรับปรุงสนาม
มีนาคม 26 -27 มีนาคม 2563  
เมษายน 23-24 เมษายน 2563  
พฤษภาคม 28-29 พฤษภาคม 2563
 
มิถุนายน 25-26 มิถุนายน 2563  
กรกฎาคม 23-24 กรกฎาคม 2563  
สิงหาคม 27-29 สิงหาคม 2563  
กันยายน 24-25 กันยายน 2563  
ตุลาคม 29-30 ตุลาคม 2563  
พฤศจิกายน 26-27 พฤศจิกายน 2563  
ธันวาคม 17-18 ธันวาคม 2563