ตารางกำหนดการจัดอบรม หลักสูตร "การดับเพลิงขั้นสูง" ประจำปี 2561
(ADVANCE FIRE FIGHTING TRAINING COURSE)

ณ ศูนย์ฝึกดับเพลิงและกู้ภัย SANTO FIRE TRAINING (อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี)

เดือน วันที่เปิดรับฝึกอบรม
(ระยะเวลาอบรม 3วัน 2คืน)
หมายเหตุ
     
มกราคม ไม่มีการฝึกอบรม ปิดปรับปรุงสนาม
กุมภาพันธ์ 22-24 กุมภาพันธ์ 2561  
มีนาคม 22-24 มีนาคม 2561  
เมษายน 25-27 เมษายน 2561 มีการ update 19/2/61
พฤษภาคม 24-26 พฤษภาคม 2561
 
มิถุนายน 21-23 มิถุนายน 2561  
กรกฎาคม 19-21 กรกฎาคม 2561  
สิงหาคม 16-18 สิงหาคม 2561  
กันยายน 13-15 กันยายน 2561 มีการ update 20/8/61
ตุลาคม 11-13 ตุลาคม 2561 มีการ update 20/8/61
พฤศจิกายน 22-24 พฤศจิกายน 2561  
ธันวาคม 13-15 ธันวาคม 2561