ตารางกำหนดการจัดอบรม หลักสูตร "การดับเพลิงขั้นสูง" ประจำปี 2561
(ADVANCE FIRE FIGHTING TRAINING COURSE)

ณ ศูนย์ฝึกดับเพลิงและกู้ภัย SANTO FIRE TRAINING (อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี)

เดือน วันที่เปิดรับฝึกอบรม
(ระยะเวลาอบรม 3วัน 2คืน)
หมายเหตุ
     
มกราคม ไม่มีการฝึกอบรม ปิดปรับปรุงสนาม
กุมภาพันธ์ ไม่มีการฝึกอบรม  
มีนาคม 14-16 มีนาคม 2562  
เมษายน 25-27 เมษายน 2562  
พฤษภาคม 23-25 พฤษภาคม 2562
 
มิถุนายน 20-22 มิถุนายน 2562  
กรกฎาคม 25-27 กรกฎาคม 2562  
สิงหาคม 19-21 สิงหาคม 2562  
กันยายน 13-15 กันยายน 2562  
ตุลาคม 24-26 ตุลาคม 2562  
พฤศจิกายน 21-23 พฤศจิกายน 2562  
ธันวาคม 12-14 ธันวาคม 2562